O firmie

Zarządzanie Projektami

Cyberbezpieczeństwo

Strategia IT

Transformacja organizacji

Doradztwo Projektowe

Usługi zarządzania Programami i Projektami o dowolnym stopniu złożoności

Projektowanie i budowa systemów bezpieczeństwa IT

Analizy, audyty oraz wsparcie doradcze przy tworzeniu modeli działania, planowaniu rozwoju oraz optymalizacji funkcjonowania IT w kontekście strategii biznesowej

Consulting oraz wsparcie zarządcze w procesie migracji do organizacji zorientowanej projektowo

Audyty i doradztwo w zakresie działań naprawczych w projektach

Usługi PMO (Project Management Office)

Audyty, analizy i optymalizacja procesów organizacji pod kątem spełnienia wymagań cyberbezpieczeństwa

Wsparcie w procesach transformacji IT oraz w definiowaniu  wymagań i wyborze rozwiązań informatycznych

Tworzenie i wdrażanie struktur i metodyk projektowych

Zarządzanie zmianami, analiza i mitygacja ryzyk projektowych

Tworzenie i zarządzanie Architekturą wdrażanych rozwiązań

Zarządzanie projektami budowy systemów cyberbezpieczeństwa w zakresie infrastruktury IT, organizacji i zasobów ludzkich

Analizy dojrzałości projektowej

Ugodowe zamykanie zagrożonych kontraktów

Wsparcie w procesach zakupowych

Wdrażanie zmian organizacyjnych wspierających realizację projektów

Negocjacje z interesariuszami