Konsulting projektowy

Konsulting projektowy

iTrust dysponuje doświadczoną i profesjonalną kadrą zarządczą (Kierownicy Projektów, Dyrektorzy Programów, Eksperci) oraz merytoryczną (Architekci Systemowi i Cyberbezpieczeństwa). Suma doświadczeń uzyskana we wszystkich obszarach gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego) pozwala nam wspierać Klientów w rozwiązywaniu problemów wynikających z zagrożeń w projektach.

Oferujemy konsulting w obszarze wsparcia zagrożonych projektów, ich przeplanowania oraz reorganizacji. Wskazujemy i wdrażamy środki naprawcze. Podejmujemy się też przejmowania zarządzania zagrożonymi projektami i przedsięwzięciami a także negocjacji zagrożonych kontraktów z Klientami. 

Analizujemy i wspieramy w: 

 • Tworzeniu analizy procesów, systemów i infrastruktury IT
 • Przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji zawierającej polityki i procedury bezpieczeństwa informacji
 • Koordynacji prac audytowych w celu weryfikacji stopnia zgodności z RODO systemów informatycznych, sprzętu informatycznego, stosowanych środków bezpieczeństwa

Doradzamy w obszarach: 

 • Oceny stanu IT (Health Check)
 • Strategii IT
 • Strategii sourcingu IT
 • Wychodzenia z tzw. Vendor Locka dla dużych kontraktów IT
 • Projektowania architektury biznesowej i IT (BIAN, TOGAF)
 • Zarządzania dużymi kontraktami IT/Inżynier kontraktu
 • Organizacji i zarządzaniu usługami IT (wg ITIL i Cobit)
 • Utrzymaniu systemów IT (Infrastruktura i aplikacje)
 • Zarządzaniu dużymi projektami i programami (IT/Biznes)
 • Audytach/Przeglądach jakościowych (Quality Assurance)
 • Doradztwie w zakresie optymalizacji budżetów IT

 

 

Doradzamy, jakie zmiany powinny być wprowadzone, aby umożliwić lub zwiększyć:

 • Przedsiębiorczość podmiotu.
 • Kreowanie nowych przedsięwzięć (utworzenie i zarządzanie startupem w obszarze e-commerce, usług mobilnych, geolokalizacji i NFC).
 • Pozyskanie i rozliczenie dotacji UE.
 • Konsulting w obszarze metodologii prowadzenia projektów w oparciu o PMBoK oraz efektywności zespołów produkcyjnych i wdrożeniowych w IT.
 • Transformację organizacji w kierunku modeli agile.
 • Opracowanie metodyki zarządzania projektami i wsparcie budowy organizacji projektowej.
 • Analizę dojrzałości organizacji pod kątem zdolności realizacji złożonych projektów produkcyjno-integracyjnych.
 • Wskazanie koniecznych zmian organizacyjnych i inicjatyw Zarządu.
 • Opracowanie metodyki zarządzania projektami i zmian organizacyjnych dopasowanych do potrzeb Klienta.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla Kierowników Projektów i kluczowych ról projektowych.
 • Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu części zmian organizacyjnych w ramach migracji do organizacji projektowej.
 • Wsparcie konsultingowe zarządzania projektami dla firmy z branży IT.
 • Audyt i analiza sposobu realizacji projektów.
 • Weryfikacja stosowanych metodyk i wypracowanie zakresu oraz sposobu wdrożenia zmian.
 • Coaching Kierowników Projektu.
 • Wsparcie Projektów realizowanych w oparciu o PMBoK.
 • Konsultacje merytoryczne oraz opracowanie części merytorycznej dokumentacji przetargowej
 • Analizy zagrożeń oraz integracja działań właściwych służb odpowiedzialnych za działania kryzysowe i porządkowe.
https://itrust.pl/wp-content/uploads/2021/12/itrust-foto-mini-consulting-projektowy.jpg

Know-How

Know-how iTrust to przede wszystkim umiejętność prowadzania procesów budowy rozwiązań informatycznych, w tym głównie z obszaru cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem skomplikowanych uwarunkowań decyzyjnych i zakupowych. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenia pozwalają nam przeprowadzić wspólnie z Klientem proces budowy systemu cyberbezpieczeństwa w sposób merytorycznie i formalnie uzasadniony, udokumentowany i oparty o przepisy prawne oraz powszechnie przyjęte standardy. Gwarantuje to naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w zakresie podejmowanych decyzji. Poczynając od określenia i oceny podatności, ryzyk oraz priorytetów biznesowych, po zbudowaniu transparentnych uzasadnień wyboru technologii oraz budżetu, budujemy perspektywę zaufania dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 

 

 

Partnerzy

Kontakt

iTrust

Budujemy perspektywę zaufania

iTrust sp. z o.o.

ul. Poznańska 37
00-689 Warszawa
NIP: 701-071-22-08

Napisz do nas:
biuro@itrust.pl