Metodyka NCF

Usługa budowy i zarządzania mapą drogową optymalizującą proces budowy i doskonalenia architektury cyberbezpieczeństwa w organizacji, na którą składają się:

• autorska metodyka opisu, planowania i weryfikacji  architektury cyberbezpieczeństwa, oparta o standardy międzynarodowe:

NIST Cybersecurity Framework

CIS Controls

FIRST Best Practices

• dedykowane, zintegrowane narzędzie oceny ryzyka oparte o normy ISO 27001 i 27005