iTrust to zespół ekspertów

… który zdobywał swoje doświadczenie zawodowe uczestnicząc w projektach o bardzo różnym stopniu złożoności, wielkim zróżnicowaniu merytorycznym, dla wielu różnych Klientów i w ramach różnych organizacji.

iTrust oferuje kompleksowe podejście do zarządzania oceną stanu oraz budową systemów bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania IT, zarządzania jakością, kierowania projektami, architektury IT i cyberbezpieczeństwa potwierdzona jest certyfikatami prestiżowych instytucji. Członkowie naszego zespołu posiadają poświadczenia bezpieczeństwa „TAJNE”, „SECRET UE/EU SECRET”, „NATO SECRET” i inne. Firma posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych) do krajowych informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

 

 

Wiedza i doświadczenie iTrust kształtują się w wyniku realizacji przedsięwzięć dla naszych Klientów w różnych obszarach naszej działalności. Efektem naszych działań jest poprawa bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji Klienta poprzez doskonalenie architektury cyberbezpieczeństwa w obszarach organizacyjnym, procesowym i technologicznym. Osiągnięcie tego celu jest realizowane w kontekście spełnienia wymagań ustawowych i regulacyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem oraz odpowiedzialności zarządczej za zapewnienie zgodności z regulacjami obecnymi i planowanymi.

 

 

Pobierz plik

iTrust realizuje eksperckie usługi doradcze, których celem jest ocena dojrzałości architektury cyberbezpieczeństwa wraz ze zgodnością z wymaganiami ustawowymi i określenie działań mających na celu jej podniesienie na wymagany poziom. Działania te wykonywane są w oparciu o autorskie narzędzie bazujące na międzynarodowych standardach:

 • NIST
 • CIS
 • ISO27001

oraz krajowych regulacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa:

 • Ustawa o KSC
 • KRI
 • wytyczne KNF dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Efektem jest ocena obecnego stanu spełnienia tych standardów i wytycznych – poziomu dojrzałości – odniesiona do ryzyk i priorytetów biznesowo-organizacyjnych.  Następnie zaprojektowanie planu dojścia do oczekiwanego stanu składającego się z działań organizacyjnych i technologicznych (roadmapy) wraz z uzasadnieniem realizacji w kontekście spełnienia wymogów ustawowych oraz zagrożeń i priorytetów.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, umiejętności:

 

Project Management & IT Consulting

 • Prince2 Practitioner
 • Prince2 Foundation
 • Project Management Proffesional
 • AgilePM Foundation
 • M_o_R Foundation
 • M_o_P Foundation
 • M_o_V Foundation
 • MSP Foundation
 • ITIL Fundation Certificate in IT Service Managment

 

Information & Cyber Security

 • Certified Cloud Security Professional
 • Certified Information Systems Security Professional
 • Certified Information Systems Security Officer
 • ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Lead Auditor
 • ISO 22301 Business Continuity Management Systems Lead Auditor
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014
 • IBM QRadar SIEM
 • IBM QRadar Vulnerability Manager
 • Check Point Certified Security Administrator
 • Check Point Certified Security Expert

 

Know-How

Know-how iTrust to przede wszystkim umiejętność prowadzania procesów budowy rozwiązań informatycznych, w tym głównie z obszaru cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem skomplikowanych uwarunkowań decyzyjnych i zakupowych. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenia pozwalają nam przeprowadzić wspólnie z Klientem proces budowy systemu cyberbezpieczeństwa w sposób merytorycznie i formalnie uzasadniony, udokumentowany i oparty o przepisy prawne oraz powszechnie przyjęte standardy. Gwarantuje to naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w zakresie podejmowanych decyzji. Poczynając od określenia i oceny podatności, ryzyk oraz priorytetów biznesowych, po zbudowaniu transparentnych uzasadnień wyboru technologii oraz budżetu, budujemy perspektywę zaufania dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 

 

 

Kontakt

iTrust

Budujemy perspektywę zaufania

iTrust sp. z o.o.

ul. Poznańska 37
00-689 Warszawa
NIP: 701-071-22-08

Napisz do nas:
biuro@itrust.pl