Transformacja do organizacji zorientowanej projektowo

Transformacja do organizacji zorientowanej projektowo

iTrust oferuje doradztwo i prowadzenie projektów zmiany organizacyjnej w kierunku organizacji zorientowanej projektowo.

Stosujemy uznane światowe metodyki i standardy oceny dojrzałości projektowej oraz planowania przeprowadzenia zmiany organizacyjnej prowadzącej do jej podniesienia. W oparciu o te standardy projektujemy metodyki i struktury projektowe dopasowane do specyfiki Klienta, jego aktualnego poziomu dojrzałości projektowej oraz planowanych do realizacji projektów. Specyfiką naszego podejścia jest prostota i minimalizm. Wierzymy, że zmiana organizacyjna powinna być przeprowadzana stopniowo i z uwzględnieniem aktualnej kultury organizacyjnej oraz możliwej do uzyskania akceptacji zespołu Klienta. Celem naszych prac jest zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany tylko w takim stopniu, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celów biznesowych realizowanych przez planowane do uruchomienia lub już uruchomione projekty.

 

 

Przykłady realizacji transformacji realizowanych z Ekspertami iTrust:

  • Budowa 160 Centrów Przetwarzania Danych różnej wielkości, wdrożenie systemu obiegu dokumentów, dostawa 10 000 sztuk różnego rodzaju sprzętu do ok. 240 lokalizacji (Projekt ePodkarpackie)
  • Zarządzanie Programem wdrożenia pełnego systemu AMI dla – 400tyś liczników inteligentnych PLC. Wdrożenie systemu HES w pełnym zakresie (Smart City Wrocław)
  • Zarządzanie zespołem architektów i specjalistów technicznych, zaprojektowanie architektury transformacji dla platformy zOS/DB2/CICS (administracja publiczna > 20 tys. pracowników), zaprojektowanie transformacji architektury integracji dla platformy TUXEDO/Informix (administracja publiczna > 20 tys. pracowników), zaprojektowanie systemu wymiany hurtowni oraz BI/BA dla jednej z największych baz operacyjnych w Europie (> 80TB danych), zrealizowanie transformacji architektury pamięci masowych, realizacja transformacji platformy serwerowej (klient publiczny > 25 tys. pracowników)
  • Projektowanie systemów dla sektora bankowego oraz telekomunikacyjnego, realizacja projektów integracji, przebudowy lub transformacji systemów finansowych (Promak, bankowość elektroniczna) oraz telekomunikacyjnych (Tapestry, CRM, IP Billing), koordynacja międzynarodowych zespołów wdrożeniowych,  zarządzanie zespołem analityków oraz testów i zapewniania jakości.
  • Zarządzanie operacyjne zespołem – 250 osób. Produkcja, wdrożenia i utrzymanie oprogramowania własnego do zarządzania majątkiem sieciowym w oparciu o GIS oraz paszportyzacja i utrzymanie danych sieciowych. Renegocjacja wieloletnich kontraktów z Klientami (operatorzy sieci energetycznych). Nadzór nad portfelem projektów oraz restrukturyzacja spółki -wdrożenie metodyk wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania projektami, zmiana organizacji w kierunku modelu agile. Budowa narzędzi do wzmacniania efektywności i zaangażowania zespołów. Utworzenie systemu opomiarowania (KPI) procesu planowania i wytwarzania oprogramowania.
  • Zarządzanie projektem wdrożenia systemu billingu dla operatora sieci dystrybucyjnej Energa Operator, projekt realizowany na zlecenie firmy trzeciej Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką opracowaną na potrzeby wdrożenia przez Deloitte. Koordynacja prac zespołu projektowego klienta oraz biura projektu. Zakres – wdrożenie systemu IT wspierającego procesy przyłączania i rozliczania klientów, transformacja biznesowa i organizacyjne. Analiza biznesowa, projekt techniczny, konstrukcja, integracja z systemami dziedzinowymi, czyszczenie i imigracja danych (ok. 3mln PPE), transformacja organizacyjna. Wdrożenie realizowane w technologii Oracle. Koordynacja projektu w ramach programu realizowanego przez grupę.
  • Zarządzanie projektem fundamentalnych zmian organizacyjnych  (w ramach Programu CoLorado) mających na celu zbudowanie organizacji zorientowanej projektowo zgodnie z rekomendacjami i pod kontrolą doradcy zewnętrznego (McKinsey). Zaprojektowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej firmy – zdefiniowanie i przypisanie nowych ról i odpowiedzialności dla ponad 1000 pracowników działów produkcji i wdrożeń ; zdefiniowanie i wdrożenia nowych wskaźników wydajności (KPI); zdefiniowanie, zaimplementowanie i wdrożenie nowego procesu decyzyjnego (End-to-End) ; zdefiniowanie zasad działania i uruchomienie funkcjonalności centralnego zasobowania pracowników do projektów ; przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie i realizacja zmiany w oddziałach na terenie całego kraju – zorganizowanie i uruchomienie biura zarządzania projektami (PMO) – utrzymanie i rozwój systemu zarządzania projektami klasy EPM – Primavera – przeprowadzenie Analizy Biznesowej i Proof of Concept migracji z Primavera do IMB Rational Portfolio Manager (ComputerLand)
https://itrust.pl/wp-content/uploads/2021/12/itrust-foto-mini-transformacja-organizacji.jpg

Know-How

Know-how iTrust to przede wszystkim umiejętność prowadzania procesów budowy rozwiązań informatycznych, w tym głównie z obszaru cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem skomplikowanych uwarunkowań decyzyjnych i zakupowych. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenia pozwalają nam przeprowadzić wspólnie z Klientem proces budowy systemu cyberbezpieczeństwa w sposób merytorycznie i formalnie uzasadniony, udokumentowany i oparty o przepisy prawne oraz powszechnie przyjęte standardy. Gwarantuje to naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w zakresie podejmowanych decyzji. Poczynając od określenia i oceny podatności, ryzyk oraz priorytetów biznesowych, po zbudowaniu transparentnych uzasadnień wyboru technologii oraz budżetu, budujemy perspektywę zaufania dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 

 

 

Partnerzy

Kontakt

iTrust

Budujemy perspektywę zaufania

iTrust sp. z o.o.

ul. Poznańska 37
00-689 Warszawa
NIP: 701-071-22-08

Napisz do nas:
biuro@itrust.pl