Zarządzanie projektami i architekturą

Zarządzanie projektami i architekturą

iTrust oferuje kompleksową usługę zarządzania projektami i programami wraz z zarządzaniem architekturą powstających w ramach projektów rozwiązań informatycznych (w tym cyberbezpieczeństwa).

Usługa jest realizowana w trzech wymiarach: zarządczym (Kierownicy Projektów, Dyrektorzy Programów), technicznym (Architekci Systemów oraz Architekci Cyberbezpieczeństwa), organizacyjnym (Biuro Wsparcia Projektów). Dzięki temu nasze usługi obejmują całość obszaru zarządczego złożonych przedsięwzięć informatycznych ze szczególnym naciskiem na zarządzanie wymaganiami (weryfikacja, analiza i dekompozycja, planowanie architektury, zlecanie wykonania poszczególnych elementów) oraz kontrolę jakości technologicznej powstających rozwiązań (przeprowadzanie odbiorów zlecanych w projekcie prac oraz QA).

Potrafimy zarządzać projektami:

 • Niejawnymi lub utajnionymi
 • Złożonymi w dynamice oraz funkcjonalości
 • Stategicznymi dla bezpieczeństwa
 • Specyficznymi dla organizacji lub aktywności

Nasi dyrektorzy programów, kierownicy projektów, specjaliści PMO posiadają certyfikaty:

 • Prince2 Foundation i Practicioner
 • COBIT 5
 • PMP
 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • ISO 31000
 • ISO 20000
 • ISO 22301
 • ISO 27005
 • AgilePM
 • MSP
 • MoP
 • MoR
 • MoV
 • ITIL v4
 • Facylitacja
 • i inne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania IT, zarządzania jakością, kierowania projektami oraz zarządzaniem zespołami projektowymi.

 

 

PM realizacja projektów:

Dostosowanie CERT do wymagań UKSC , Rozbudowa systemu SIEM, Monitoring podatności bezpieczeństwa, Certyfikacja komórki SOC-CERT (TI, FIRST, Carnegie Mellon), Wdrożenie rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management), Budowa komórki SOC-CSIRT obsługującej incydenty IT 

Zarządzanie projektami IT związanymi z wdrażaniem technologii:

 • Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (PAM)
 • AntyAPT
 • WAF

Zarządzanie projektami wprowadzającymi standardy architektoniczne OT i budowę organizacji bezpieczeństwa OT

Zarządzanie projektami IT i OT związanymi z wdrażaniem technologii:

 • Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (PIM/PAM)
 • MS Lync i VoIP
 • Analiza śledcza (Forensic)
 • Anty APT
 • Threat Intelligence
 • Vulnerability Management
 • SOM (Security Operation Manager) i SOAR (Security Orchestration and Automated Response)
 • Exchange
 • Active Directory

Realizacja projektów z obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

 • Program wdrożenia RODO
 • Planowanie prac projektowych
 • Analiza i przygotowanie obszarów biznesowych do wdrożenia

RODO

 • Odpowiedzialność za prowadzenie biura programu
 • Koordynacja prac interesariuszy programu
 • Monitorowanie  i kontrola ryzyka
 • Opracowanie dokumentacji i zarządzanie repozytorium projektowym (SharePoint)

 

https://itrust.pl/wp-content/uploads/2021/12/itrust-foto-mini-zarzadzanie-projektami.jpg

Know-How

Know-how iTrust to przede wszystkim umiejętność prowadzania procesów budowy rozwiązań informatycznych, w tym głównie z obszaru cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem skomplikowanych uwarunkowań decyzyjnych i zakupowych. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenia pozwalają nam przeprowadzić wspólnie z Klientem proces budowy systemu cyberbezpieczeństwa w sposób merytorycznie i formalnie uzasadniony, udokumentowany i oparty o przepisy prawne oraz powszechnie przyjęte standardy. Gwarantuje to naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w zakresie podejmowanych decyzji. Poczynając od określenia i oceny podatności, ryzyk oraz priorytetów biznesowych, po zbudowaniu transparentnych uzasadnień wyboru technologii oraz budżetu, budujemy perspektywę zaufania dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 

 

 

Partnerzy

Kontakt

iTrust

Budujemy perspektywę zaufania

iTrust sp. z o.o.

ul. Poznańska 37
00-689 Warszawa
NIP: 701-071-22-08

Napisz do nas:
biuro@itrust.pl